|-----------------------------------------------------------------|
|                                 |
| aforyzmy.nrx                    Version 1.0 |
| ------------          Copyright (c) 2005 Marcin & YAK |
|                         Pomysł: mdawidm |
|     Edycja kodu dla aforyzmow Vikus. Baza aforyzmów mdawidm |
|                        THX: nEMO, CooBek |
|       Prawidłowe przejście pomiędzy datami - druidbartek |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                 |
|                                 |
| STEROWANIE:                           |
| KEY UP  - miesiąc wstecz                    |
| KEY DOWN - miesiąc do przodu                  |
| KEY 1  - dzien wstecz                     |
| KEY 3  - dzien do przodu                   |
|                                 |
| Dostęp przez:  def=aforyzmy                  |
| Teraz można przechodzić z ostatniego dnia w miesiącu na     |
| pierwszy dzień miesiąca następnego itd.             |
|-----------------------------------------------------------------|